Advokat i Malmö

Behöver du komma i kontakt med en advokat i Malmö? Vänd dig till AdvokatByrån Lundia för bred juridisk kompetens, med fokus på humanjuridik. Första konsultationen är alltid kostnadsfri. Välkommen!

Våra verksamhetsområden

Hos AdvokatByrån Lundia finner du jurister och advokater med expertis inom ett flertal juridiska områden. Vi åtar oss allt från enklare mål till skräddarsydda helhetslösningar för ärenden av mer komplexa slag.

Huvudsaklig inriktning mot humanjuridik:

 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Brottmål
 • Migrationsrätt
 • Socialrätt
  • Tvångsvård
 • Rättshjälp/rättsskydd

Välkommen att kontakta oss vid behov av juridisk expertis.

Familjerätt

Inom familjerätten behandlas juridiska frågor som rör familj och barn. Sådant som generellt anses vara privata angelägenheter kan bli föremål för granskning och bedömning, vilket i många fall upplevs påfrestande för inblandade parter. Vi är medvetna om detta och gör vårt bästa för att du ska känna dig trygg under processens gång.

Vårdnadstvist

Om du och din make/maka eller partner separerat och inte på egen hand kan komma överens gällande vårdnaden av era gemensamma barn kan ni ta hjälp av familjerätten. Där får ni hjälp med medling i syfte att hitta en lösning som bägge finner rimlig. Om ni trots detta inte lyckas träffa en överenskommelse avgörs tvisten i domstol.

Vänligen kontakta oss om du har frågor om vårdnad. Vi kan även vara behjälpliga då beslut om underhåll ska fattas.

Arvsrätt

Vi anlitas regelbundet för ärenden inom arvsrätt, bland annat vid:

 • testamentsskrivning
 • bouppteckning
 • arvskifte
 • klander arvskifte/testamente
 • behov av boutredningsman.

Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtal innebär en trygghet för många par. Vi ser till att era specifika önskemål nedtecknas i ett juridiskt bindande dokument.

Skilsmässa/äktenskapsskillnad

Vid skilsmässa ska bodelning ske och vårdnad av eventuella barn samt underhåll avgöras. Om ni inte själva kan nå konsensus, kontakta oss för juridisk rådgivning och representation.

Välkommen till AdvokatByrån Lundia – din advokat i Malmö.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten delas traditionellt upp i allmän och speciell fastighetsrätt, och innefattar allt som i juridiskt avseende har med fastigheter att göra. På AdvokatByrån Lundia har vi omfattande erfarenhet av fastighetsrättsliga mål. Du kan exempelvis vända dig till oss vid frågor om:

 • dolda fel (i fastighet)
 • reklamation
 • entreprenadtvist
 • bostadsrätt
 • samäganderätt
 • servitut
 • skadestånd.

Brottmål

Vi kan företräda dig som offentlig försvarare eller målsägandebiträde under en brottmålsprocess. Kom ihåg att du har rätt att själv välja ditt juridiska ombud.

Migrationsrätt

Söker du asyl eller uppehållstillstånd och behöver ett offentligt biträde? Kontakta oss så hjälper vi dig genom processen.

Tvångsvård – LVU

LVU står för Lagen om vård av unga och syftar till att skydda minderåriga personer från olämpliga miljöer. Socialnämnden har rätt att besluta om tvångsomhändertagande om de misstänker att ett barn far illa. Ta kontakt med oss för juridisk expertis inom tvångsvård.

Rättshjälp/rättsskydd

De flesta har rättsskydd genom sin försäkring. Skyddet ger viss ersättning för juridiska tjänster vid diverse tvister. Saknar du en försäkring med rättsskydd kan du vara berättigad till rättshjälp. AdvokatByrån Lundia hjälper dig med ansökan vid behov.

Kostnadsfri konsultation med

Välkommen till AdvokatByrån Lundia. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation. Kontakta oss för rådgivning helt utan förutsättningar.

AdvokatByrån Lundia – din advokat i Malmö

Advokatbyrå

 

Advokater / Medarbetare

Mats Håkansson Mats Håkansson

Advokat

Jakob Enoksson Jakob Enoksson

Jur.Kand.

Odd Johansson Odd Johansson

Advokat

Cecilia Stridh Törnman Cecilia Stridh Törnman

Jur.kand.

Ingrid Olsson Ingrid Olsson

Jur.Kand.

Daniel Roos Daniel Roo

Jur.kand.

Tatiana Tolstoy Tatiana Tolstoy

Jur.Kand.

Kerstin Johansson Kerstin Johansson

Sekreterare

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39