Familjerätt

Familjerätten är ett omfattande område inom civilrätten som, ur ett juridiskt perspektiv, bland annat rör frågor som föräldraskap, arv, samboende och testamente. Här behandlas familjens rättsställning samt familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter inbördes.

Allmän information om familjerätt

Familjerätten reglerar bland annat:

  • äktenskap och samboende, reglerat i äktenskapsbalken och sambolagen
  • barn – och föräldrarätt, reglerat i föräldrabalken
  • arv och testamente, reglerat i ärvdabalken.

Komplex internationell lagstiftning

Inom den internationella privaträtten avgörs vilket lands lagstiftning som ska ha företräde vid familjerättsliga frågor samt i vilket lands domstol frågorna ska tas upp och avgöras. Lagar som reglerar den internationella privaträtten är den Internationella äktenskapslagen (IÄL), Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption (LIA), Lag om internationell adoptionsförmedling (LIF).

Vi hjälper dig mig familjerätt

AdvokatByrån Lundia har omfattande erfarenhet av familjerättsliga mål och kan erbjuda rådgivning samt företräda dig under eventuell rättsprocess. Bland annat anlitas vi för ärenden gällande:

  • testamente
  • tvångsvård
  • skilsmässa
  • vårdnadstvist
  • samboavtal
  • äktenskapsförord.

Hittar du inte den information du sökte, kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39