Om Lundia

lundia

Advokatbyrån Lundia startades 1987 av ägarna advokat Mats Håkansson och advokat Odd Johansson. Vi är specialiserade inom ett flertal juridiska områden och finns representerade med kontor i Lund och Malmö.

Sverige lagar

Vi arbetar inom följande juridiska områden:

Brottmål

Du kan vända dig till oss oavsett om du är misstänkt eller har blivit utsatt för brott. Våra advokater företräder dig som offentlig försvarare eller målsägandebiträde.

Familjerätt

Inom familjerätt kan vi bland annat hjälpa dig med upprättande av testamente, bouppteckningar och arvsskifte. Vidare kan vi bistå dig med samboavtal, ansökan om äktenskapsskillnad och vårdnadstvister.

Fastighetsrätt

Vi hanterar ärenden som överlåtelse av fastighet genom gåva, köp eller arv. Även rådgivning och upprättande av handlingar samt hyresavtal, arrendeavtal och ansökan om lagfart.

Migrationsrätt/utlänningsrätt

Migrationsrätt omfattar allt som regleras i Utlänningslagen, exempelvis rätt till asyl, ansökan om uppehållstillstånd och allmänna migrationsärenden. Kontakta oss för frågor gällande migrationsrätt.

LVU, LVM, LPT

LVU

LVU är Lagen om vård av unga. Socialnämnden ges enligt LVU befogenhet att genomföra vårdåtgärder när frivilliga lösningar inte räcker till. Föräldrarnas bestämmanderätt över barnet begränsas med LVU.

LVM

Lagen om vård av missbrukare. Länsrätten beslutar i vissa fall enligt LVM att missbrukare ska ges vård mot sin vilja.

LPT/LRV

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård/Lagen om rättspsykiatrisk vård kan beslut om tvångsvård av vuxna personer fattas.

Ärenden gällande tvångsvård är ofta mycket påfrestande för involverade parter. Ta kontakt med oss för juridisk rådgivning och representation.

Välkommen till Advokatbyrån Lundia

Advokatbyrån Lundia arbetar inom ett flertal juridiska områden och finns representerade med kontor i Malmö samt Lund. När du kontaktar oss ingår alltid 20 minuters fri telefonrådgivning. Boka tid via e-post eller genom att ringa.

Välkommen!

Kontakt Malmö

Advokatbyrån Lundia
Ribersborgsvägen 15A
217 53 Malmö
040-12 88 15

Kontakt Lund

Advokatbyrån Lundia
Byggmästaregatan 5
222 37 Lund
046-15 15 39